Program

Diagnostika

Diagnostika je standardní součástí tréninkové přípravy, protože seznámení se s počátečním (vstupním) stavem hráče je základem pro tvorbu tréninkového plánu. Diagnostika zahrnuje více programů, ze kterých je možné vybrat jeden, nebo vícerokombinací. Diagnostika se provádí před a po skončení tréninkového plánu a ukazuje tak hráči dosaženou efektivitu přípravy. Diagnostika se může použít i během zápasového období a ukazuje hráči jeho výkonnostní hodnoty.

GARANT

Meno Garanta

PROBÍHÁ OD

1. 8. 2015

MÍSTO

Miesto

ILUSTRAČNÉ OBRÁZKY
POPIS PROGRAMU

V našem diagnosticko-tréninkovém centru máte možnost:
• testování kondičně-koordinačních schopností (KKS)
• zhodnocení pohybových stereotypů hráče (FMS)
• stanovení maximální srdcové frekvence
• připravujeme rozbor krve a interpretace výsledků
• připravujeme stanovení CK (kreatin-kinázy) a interpretaci výsledků

Testování KKS informuje o aktuálním stavu kondičně-koordinačních schopností hráče, které jsou pro herní výkon rozhodující. Provádí se prostřednictvím Sport Testing Dryland, kdy je v průběhu testování hodnocena dynamická a statická stabilita, frekveční rychlost, reakční schopnost a silové schopnosti hráče.

Zhodnocení pohybových stereotypů hráče FMS (Functional Movement Screening) poskytuje informace o pohybových vzorech, zjednodušuje pojem pohybu a jeho vliv na organismus. Na základě FMS je možné okamžité zjištění evidentních tělesných funkčních omezení, asymetrií a disfunkcií.

Firstbeat monitoruje aktuální odezvu organismu sportovce na vnější zatížení na základě měření pulzní frekvence. Poskytuje zpětnou vazbu trenérovi i hráči, která pomáhá kontrolovat trénink a samotný sportovní výkon. Na základě měření Firstbeat se určí anaerobní a aerobní práh a tréninkové zóny, což výrazně pomůže zefektivnit trénink.

Rozbor krve informuje o aktuálním zdravotním a funkčním stavu hráče. Zjišťuje se krevní obraz, biochemie, hepatální testy, lipidový metabolismus a zánětlivé markery:
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, NEUabs, LYMabs, MONOabs, EOZabs, NEU, LYM, BASO,RDW, PDW, MPV
S-GLU, S-KREA, S-BILC, S-AST, S-ALT, S-GMT, S-CHOL, S-TAG, S-LDL, S-HDL, S-CK, S-Fe, S-Ferit, S-Na, S-K, S-Cl, S-CRP, S-IgE

Na základě stanovení CK umíme určit, jak organismus reaguje na zátěž, resp. jak rychle po zátěži dokáže regenerovat. Každý sportovní výkon v těle spouští množství metabolických a hormonálních reakcí, vyčerpávají se energetické substráty a svalové buňky jsou poškozené mikrotraumatickými změnami. Hladina CK v krvi o těchto procesech informuje a umožňuje tak upravit úroveň tréninkového zatížení.

PROGRAM URČENÝ PRO

Pro hokejové hráče všech věkových kategorií

VÝSTUP, ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
výstupy z testů, porovnání s normami, interpretace, konzultace s nabídnutým doporučením
POŽADAVKY
účastník si s sebou přinese: sportovní obuv a oblečení pro trénink na suchu.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

možno objednat také pro skupiny a týmy.


Zpět