Program

Předsezonní příprava pro dorostenecké věkové kategorie

Program je určený na předsezonní přípravu hráčů dorosteneckých věkových kategorií. Skládá se z týdenních tréninkových bloků a je komplexní, tzn. že zahrnuje diagnostiku hráče, tréninky a doplňkové služby.

GARANT

HTC Praha

PROBÍHÁ V TERMÍNU

6. 1. 2022  —  1. 9. 2022

MÍSTO

Miesto

POPIS PROGRAMU

S využitím znalostí a zkušeností našich trenérů s profesionální přípravou je sestavený standardizovaný týdenní blok- mikrocyklus tak, aby pokryl všechny oblasti přípravy hráče v mimo soutěžním období. Podle potřeb hráče se tento cyklus opakuje, doporučujeme délku přípravy alespoň 2-3 týdny.

Týdenní program se skládá:

  • diagnostika- odběr krve a vyhodnocení parametrů, 2x kontrola hladiny kreatinkinázy, testy kondičně-koordinačních schopností KKS a zhodnocení pohybových stereotypů hráče FMS
  • tréninky na hokejovém trenažeru HST, 5x
  • suchá příprava- tréninky v tělocvičně, na hřišti, v terénu, 8x (atletika, gymnastika, technika vzpírání, rozvoj rychlosti, výbušnosti, síly)
  • tréninky na ledě, 2x
  • kompenzační a korekční cvičení, 3x

Na základě výsledků z diagnostiky mohou být tréninky upravené.

Rozpis tréninků můžete shlédnout dole na stránce.

PROGRAM URČENÝ PRO

hráči dorosteneckých věkových kategorií

DÉLKA PROGRAMU
jeden týden (možnost prodloužení)
VÝSTUP, ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
zhodnocení splnění cílů přípravy
POŽADAVKY
Účastník si s sebou přinese: kompletní hokejovou výstroj oblečení a obuv určený pro trénink na suchu (tělocvična, venku)

Zpět